Thanh Hóa

Hệ thống “THUMEDI STORE” tại Thanh Hóa bao gồm:

I/. Thành phố Thanh Hóa

1. BÁC SĨ GIA ĐÌNH. Dịch vụ khám bệnh tại nhà – NHI KHOA

2. Nhà thuốc