Nhà cung cấp

Đối tác chiến lược trong hoạt động kinh doanh doanh của Hệ thống Nhà thuốc đạt chuẩn GPP “THUMEDI STORE”, cũng như của Công ty cổ phần THUMEDI gồm:

– Công ty TNHH Mega Lifesciences Việt Nam

– Công ty TNHH DKSH Việt Nam

– Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam

– Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 – CUDUPHA

– Công ty …

Chúng tôi luôn luôn tìm kiếm và hợp tác với những Công ty, đơn vị cung cấp sản phẩm uy tín và chất lượng để phụ vụ tốt nhất cho cộng đồng.