Đối tác tài chính

Hiện tại, Công ty cổ phần THUMEDI đang có quan hệ đối tác với một số Ngân hàng như:

1. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV, chi nhánh Từ Liêm

2. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank, chi nhánh Thành Công

3. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank

Ngoài ra, Chúng tôi còn là khách hàng của nhiều ngân hàng lớn trong và ngoài nước.