DỊCH VỤ

Dịch vụ chính mà Công ty cổ phần THUMEDI cung cấp bao gồm:

– Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp

– Khám chữa bệnh

– Đào tạo