ĐỐI TÁC

Công ty cổ phần THUMEDI đang có quan hệ đối tác với những đơn vị có uy tín trong lĩnh vực hoạt động, cũng như trong công đồng…

– Đối tác tài chính

– Nhà cung cấp

– Khách hàng